Emperor's Clothes

Τα ρούχα του βασιλιά

Επείγουσα ανοιχτή επιστολή από γιατρούς και επιστήμονες στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων σχετικά με τις ανησυχίες για την ασφάλεια των εμβολίων COVID-19

Share:

ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

EMER COOKE, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ως γιατροί και επιστήμονες, υποστηρίζουμε κατ’ αρχήν τη χρήση νέων ιατρικών παρεμβάσεων οι οποίες αναπτύσσονται και αναπτύσσονται κατάλληλα, έχοντας λάβει από τον ασθενή τη συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης. Αυτή η στάση περιλαμβάνει τα εμβόλια με τον ίδιο τρόπο όπως τις θεραπείες.
Σημειώνουμε ότι ένα ευρύ φάσμα ανεπιθύμητων ενεργειών αναφέρεται μετά τον εμβολιασμό προηγουμένως υγιών νεότερων ατόμων με εμβόλια COVID-19 με βάση το γονίδιο. Επιπλέον, έχουν υπάρξει πολλές αναφορές από τα μέσα ενημέρωσης από όλο τον κόσμο των κέντρων φροντίδας που επλήγησαν από το COVID-19 εντός ημερών από τον εμβολιασμό των κατοίκων. Ενώ αναγνωρίζουμε ότι αυτά τα περιστατικά ενδέχεται, όλα αυτά, να ήταν ατυχείς συμπτώσεις, ανησυχούμε ότι υπήρξε και εξακολουθεί να υπάρχει ανεπαρκής έλεγχος για τις πιθανές αιτίες ασθένειας ή θανάτου υπό αυτές τις περιστάσεις, και ιδίως απουσία μεταθανάτιων εξετάσεων. Συγκεκριμένα, αμφισβητούμε εάν τα βασικά ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια των εμβολίων αντιμετωπίστηκαν επαρκώς πριν από την έγκρισή τους από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA). Ως επείγον ζήτημα, ζητούμε με τον EMA να μας δώσει απαντήσεις στα ακόλουθα ζητήματα:
1. Μετά την ενδομυϊκή ένεση, πρέπει να αναμένεται ότι τα εμβόλια με βάση τα γονίδια θα φτάσουν στην κυκλοφορία του αίματος και θα διαδοθούν σε όλο το σώμα [1]. Ζητούμε αποδείξεις ότι αυτή η δυνατότητα αποκλείστηκε σε προ-κλινικά μοντέλα ζώων και με τα τρία εμβόλια πριν από την έγκρισή τους για χρήση σε ανθρώπους από τον EMA.
2. Εάν δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, πρέπει να αναμένεται ότι τα εμβόλια θα παραμείνουν εγκλωβισμένα στην κυκλοφορία και θα ληφθούν από ενδοθηλιακά κύτταρα. Υπάρχει λόγος να υποθέσουμε ότι αυτό θα συμβεί ιδιαίτερα σε περιοχές με αργή ροή αίματος, δηλαδή σε μικρά αγγεία και τριχοειδή αγγεία [2]. Ζητούμε αποδείξεις ότι αυτή η πιθανότητα αποκλείστηκε σε προ-κλινικά μοντέλα ζώων και με τα τρία εμβόλια πριν από την έγκρισή τους για χρήση σε ανθρώπους από τον EMA.
3. Εάν δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, πρέπει να αναμένεται ότι κατά τη διάρκεια της έκφρασης των νουκλεϊκών οξέων των εμβολίων, πεπτίδια που προέρχονται από την ακίδα πρωτεΐνη θα παρουσιαστούν μέσω του MHC Ι – μονοπατιού στην επιφάνεια του αυλού των κυττάρων. Πολλά υγιή άτομα έχουν CD8-λεμφοκύτταρα που αναγνωρίζουν τέτοια πεπτίδια, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε προηγούμενη μόλυνση με COVID, αλλά και σε διασταυρούμενες αντιδράσεις με άλλους τύπους κοροναϊού [3; 4] [5]. Πρέπει να υποθέσουμε ότι αυτά τα λεμφοκύτταρα θα προκαλέσουν επίθεση στα αντίστοιχα κύτταρα. Ζητούμε αποδείξεις ότι αυτή η πιθανότητα αποκλείστηκε σε προ-κλινικά μοντέλα ζώων και με τα τρία εμβόλια πριν από την έγκρισή τους για χρήση σε ανθρώπους από τον EMA.
4. Εάν δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, πρέπει να αναμένεται ότι η ενδοθηλιακή βλάβη με επακόλουθη ενεργοποίηση της πήξης του αίματος μέσω ενεργοποίησης αιμοπεταλίων θα πραγματοποιηθεί σε αμέτρητες θέσεις σε όλο το σώμα. Ζητούμε αποδείξεις ότι αυτή η πιθανότητα αποκλείστηκε σε προ-κλινικά μοντέλα ζώων και με τα τρία εμβόλια πριν από την έγκρισή τους για χρήση σε ανθρώπους από τον EMA.
5. Εάν δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, πρέπει να αναμένεται ότι αυτό θα οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των αιμοπεταλίων, εμφάνιση D-διμερών στο αίμα και σε μυριάδες ισχαιμικές βλάβες σε όλο το σώμα, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου, του νωτιαίου μυελού και της καρδιάς . Οι διαταραχές της αιμορραγίας ενδέχεται να εμφανιστούν μετά από αυτόν τον νέο τύπο συνδρόμου DIC που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων πιθανών, άφθονες αιμορραγίες και αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Ζητούμε αποδείξεις ότι όλες αυτές οι πιθανότητες αποκλείστηκαν σε προ-κλινικά ζωικά μοντέλα και με τα τρία εμβόλια πριν από την έγκρισή τους για χρήση σε ανθρώπους από τον EMA.
6. Η πρωτεΐνη ακίδα SARS-CoV-2 συνδέεται με τον υποδοχέα ACE2 στα αιμοπετάλια, με αποτέλεσμα την ενεργοποίησή τους [6]. Έχει αναφερθεί θρομβοπενία σε σοβαρές περιπτώσεις λοίμωξης SARS-CoV-2 [7]. Η θρομβοπενία έχει επίσης αναφερθεί σε εμβολιασμένα άτομα [8]. Ζητούμε αποδείξεις ότι ο πιθανός κίνδυνος ενεργοποίησης αιμοπεταλίων που θα οδηγούσε επίσης σε διάδοση της ενδοαγγειακής πήξης (DIC) αποκλείστηκε και με τα τρία εμβόλια πριν από την έγκρισή τους για χρήση σε ανθρώπους από τον EMA.

7. Το σαρωτικό σε όλο τον κόσμο του SARS-CoV-2 δημιούργησε μια πανδημία ασθένειας που σχετίζεται με πολλούς θανάτους. Ωστόσο, μέχρι τη στιγμή της εξέτασης για την έγκριση των εμβολίων, τα συστήματα υγείας των περισσότερων χωρών δεν είχαν πλέον επικείμενη απειλή να κατακλυστούν επειδή ένα αυξανόμενο ποσοστό του κόσμου είχε ήδη μολυνθεί και το χειρότερο της πανδημίας είχε ήδη μειωθεί. Κατά συνέπεια, απαιτούμε πειστικά αποδεικτικά στοιχεία ότι υπήρχε πραγματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατά τη στιγμή που ο EMA χορήγησε υπό όρους άδεια κυκλοφορίας στους κατασκευαστές και των τριών εμβολίων, για να δικαιολογήσει την έγκρισή τους για χρήση στον άνθρωπο από τον EMA, υποτιθέμενη λόγω μιας τέτοιας έκτακτης ανάγκης.
Εάν όλα αυτά τα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα, απαιτούμε την ανάκληση της έγκρισης για τη χρήση εμβολίων με βάση τα γονίδια έως ότου όλα τα παραπάνω ζητήματα αντιμετωπιστούν σωστά με την άσκηση δέουσας επιμέλειας από τον EMA.
Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες, συμπεριλαμβανομένων αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές που περιγράφονται παραπάνω, ότι η έγκριση των εμβολίων COVID-19 από τον EMA ήταν πρόωρη και απερίσκεπτη και ότι η χορήγηση των εμβολίων αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί «ανθρώπινο πειραματισμό», ο οποίος ήταν και εξακολουθεί να παραβιάζει τον κώδικα της Νυρεμβέργης.
Λόγω της επείγουσας κατάστασης, σας ζητούμε να απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός επτά ημερών και να αντιμετωπίσετε ουσιαστικά όλες τις ανησυχίες μας. Εάν επιλέξετε να μην συμμορφωθείτε με αυτό το εύλογο αίτημα, θα δημοσιοποιήσουμε αυτήν την επιστολή.
Αυτό το email γράφεται προς:
Charles Michel, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης
Ursula von der Leyen, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

• References

[1] Hassett, K. J.; Benenato, K. E.; Jacquinet, E.; Lee, A.; Woods, A.; Yuzhakov, O.; Himansu, S.; Deterling, J.; Geilich, B. M.; Ketova, T.; Mihai, C.; Lynn, A.; McFadyen, I.; Moore, M. J.; Senn, J. J.; Stanton, M. G.; Almarsson, Ö.; Ciaramella, G. and Brito, L. A.(2019).Optimization of Lipid Nanoparticles for Intramuscular Administration of mRNA Vaccines, Molecular therapy. Nucleic acids 15 : 1–11.

[2] Chen, Y. Y.; Syed, A. M.; MacMillan, P.; Rocheleau, J. V. and Chan, W. C. W.(2020). Flow Rate Affects Nanoparticle Uptake into Endothelial Cells, Advanced materials 32 : 1906274.

[3] Grifoni, A.; Weiskopf, D.; Ramirez, S. I.; Mateus, J.; Dan, J. M.; Moderbacher, C. R.; Rawlings, S. A.; Sutherland, A.; Premkumar, L.; Jadi, R. S. and et al.(2020). Targets of T Cell Responses to SARS-CoV-2 Coronavirus in Humans with COVID-19 Disease and Unexposed Individuals, Cell 181 : 1489–1501.e15.

[4] Nelde, A.; Bilich, T.; Heitmann, J. S.; Maringer, Y.; Salih, H. R.; Roerden, M.; Lübke, M.; Bauer, J.; Rieth, J.; Wacker, M.; Peter, A.; Hörber, S.; Traenkle, B.; Kaiser, P. D.; Rothbauer, U.; Becker, M.; Junker, D.; Krause, G.; Strengert, M.; Schneiderhan-Marra, N.; Templin, M. F.; Joos, T. O.; Kowalewski, D. J.; Stos-Zweifel, V.; Fehr, M.; Rabsteyn, A.; Mirakaj, V.; Karbach, J.; Jäger, E.; Graf, M.; Gruber, L.-C.; Rachfalski, D.; Preuß, B.; Hagelstein, I.; Märklin, M.; Bakchoul, T.; Gouttefangeas, C.; Kohlbacher, O.; Klein, R.; Stevanović, S.; Rammensee, H.-G. and Walz, J. S.(2020). SARS-CoV-2-derived peptides define heterologous and COVID-19-induced T cell recognition, Nature immunology.

[5] Sekine, T.; Perez-Potti, A.; Rivera-Ballesteros, O.; Strålin, K.; Gorin, J.-B.; Olsson, A.; Llewellyn-Lacey, S.; Kamal, H.; Bogdanovic, G.; Muschiol, S. and et al.(2020). Robust T Cell Immunity in Convalescent Individuals with Asymptomatic or Mild COVID-19, Cell 183 : 158–168.e14.

[6] Zhang, S.; Liu, Y.; Wang, X.; Yang, L.; Li, H.; Wang, Y.; Liu, M.; Zhao, X.; Xie, Y.; Yang, Y.; Zhang, S.; Fan, Z.; Dong, J.; Yuan, Z.; Ding, Z.; Zhang, Y. and Hu, L.(2020). SARS-CoV-2 binds platelet ACE2 to enhance thrombosis in COVID-19, Journal of hematology & oncology 13 : 120.

[7] Lippi, G.; Plebani, M. and Henry, B. M.(2020).Thrombocytopenia is associated with severe coronavirus disease 2019 (COVID-19) infections: A meta-analysis, Clin. Chim. Acta 506 : 145–148.

[8] Grady, D. (2021). A Few Covid Vaccine Recipients Developed a Rare Blood Disorder, The New York Times, Feb. 8, 2021.

Yours faithfully,

Professsor Sucharit Bhakdi MD, Professor Emeritus of Medical Microbiology and Immunology, Former Chair, Institute of Medical Microbiology and Hygiene, Johannes Gutenberg University of Mainz (Medical Doctor and Scientist) (Germany and Thailand)

Dr Marco Chiesa MD FRCPsych, Consultant Psychiatrist and Visiting Professor, University College London (Medical Doctor) (United Kingdom and Italy)

Dr C Stephen Frost BSc MBChB Specialist in Diagnostic Radiology, Stockholm, Sweden (Medical Doctor) (United Kingdom and Sweden)

Dr Margareta Griesz-Brisson MD PhD, Consultant Neurologist and Neurophysiologist (studied Medicine in Freiburg, Germany, speciality training for Neurology at New York University, Fellowship in Neurophysiology at Mount Sinai Medical Centre, New York City; PhD in Pharmacology with special interest in chronic low level neurotoxicology and effects of environmental factors on brain health), Medical Director, The London Neurology and Pain Clinic (Medical Doctor and Scientist) (Germany and United Kingdom)

Professor Martin Haditsch MD PhD, Specialist (Austria) in Hygiene and Microbiology, Specialist (Germany) in Microbiology, Virology, Epidemiology/Infectious Diseases, Specialist (Austria) in Infectious Diseases and Tropical Medicine, Medical Director, TravelMedCenter, Leonding, Austria, Medical Director, Labor Hannover MVZ GmbH (Medical Doctor and Scientist) (Austria and Germany)

Professor Stefan Hockertz, Professor of Toxicology and Pharmacologym, European registered Toxicologist, Specialist in Immunology and Immunotoxicology, CEO tpi consult GmbH. (Scientist) (Germany)

Dr Lissa Johnson, BSc BA(Media) MPsych(Clin) PhD, Clinical Psychologist and Behavioural Psychologist, Expertise in the social psychology of torture, atrocity, collective violence and fear propaganda, Former member Australian Psychological Society Public Interest Advisory Group (Clinical Psychologist and Behavioural Scientist) (Australia)

Professor Ulrike Kämmerer PhD, Associate Professor of Experimental Reproductive Immunology and Tumor Biology at the Department of Obstetrics and Gynaecology, University Hospital of Würzburg, Germany, Trained molecular virologist (Diploma, PhD-Thesis) and Immunologist (Habilitation), Remains engaged in active laboratory research (Molecular Biology, Cell Biology (Scientist) (Germany)

Associate Professor Michael Palmer MD, Department of Chemistry (studied Medicine and Medical Microbiology in Germany, has taught Biochemistry since 2001 in present university in Canada; focus on Pharmacology, metabolism, biological membranes, computer programming; experimental research focus on bacterial toxins and antibiotics (Daptomycin); has written a textbook on Biochemical Pharmacology, University of Waterloo, Ontario, Canada (Medical Doctor and Scientist) (Canada and Germany)

Professor Karina Reiss PhD, Professor of Biochemistry, Christian Albrecht University of Kiel, Expertise in Cell Biology, Biochemistry (Scientist) (Germany)

Professor Andreas Sönnichsen MD, Professor of General Practice and Family Medicine, Department of General Practice and Family Medicine, Center of Public Health, Medical University of Vienna, Vienna (Medical Doctor) (Austria)

Dr Michael Yeadon BSc (Joint Honours in Biochemistry and Toxicology) PhD (Pharmacology), Formerly Vice President & Chief Scientific Officer Allergy & Respiratory, Pfizer Global R&D; Co-founder & CEO, Ziarco Pharma Ltd.; Independent Consultant (Scientist) (United Kingdom)

Previous Article

Τανζανία – Το δεύτερο πραξικόπημα Covid;

Next Article

3 ακόμη χώρες της ΕΕ διακόπτουν το εμβόλιο της AstraZeneca μετά από αναφορές ασθένειας και θανάτων

Σχετικά Άρθρα