Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν το αργότερο την Πέμπτη 27 Αυγούστου σχετικά με το τι συνέβη και τα αποτελέσματα των δοκιμών τους θα αποσυρθούν. Δεδομένου ότι έχουν περάσει αρκετές εβδομάδες από τη λήψη των τρεχόντων δειγμάτων, δεν έχει νόημα να λάβετε νέο δείγμα για την τότε ύποπτη μόλυνση. Ωστόσο, στους ενδιαφερόμενους θα προσφέρεται δωρεάν δοκιμή αντισωμάτων από κάθε πάροχο φροντίδας στην περιοχή τους. Μια δοκιμή αντισωμάτων μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να ανιχνεύσει την αναθεώρηση covid-19. Εάν έχετε δοκιμαστεί για το covid-19 και δεν έχετε επικοινωνήσει με την Πέμπτη 27 Αυγούστου, μπορείτε επομένως να βασιστείτε στη σωστή απάντηση της δοκιμής σας.

Τα δύο εργαστήρια, με την υποστήριξη της Σουηδικής Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας και των σχετικών περιοχών, διερεύνησαν τις ελλείψεις και μπορούν να δηλώσουν ότι το κιτ δοκιμής δεν διατηρεί την ποιότητα που καθορίζει ο προμηθευτής. Τα δύο εργαστήρια που επηρεάστηκαν, το Εθνικό Κέντρο Πανδημίας στο Karolinska Institutet και τα εργαστήρια ABC, έχουν διορθώσει τις διαπιστωθείσες ελλείψεις και όλα τα δείγματα που έχουν αναλυθεί μετά τις 15 Αυγούστου είναι σωστά.

Το σφάλμα παρουσιάστηκε σε ένα κιτ εμπορικής δοκιμής με σήμανση CE που κατασκευάστηκε στην Κίνα από την BGI Biotechnology (Wuhan) Co. Ε.Π.Ε. Η σήμανση CE σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις, για παράδειγμα, για την υγεία και την ασφάλεια και ότι έχει ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία ελέγχου. Το κιτ δοκιμής έχει εξαχθεί από την Κίνα σε πολλές άλλες χώρες εκτός από τη Σουηδία. Η Σουηδική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές στην Ευρώπη και τον ΠΟΥ για το τι συνέβη. Το λανθασμένο κιτ δοκιμής έχει επίσης αναφερθεί στην Υπηρεσία Ιατρικών Προϊόντων.

Τα δύο εργαστήρια ανέλυσαν δείγματα από διάφορες περιοχές, όπως η Στοκχόλμη και η Västra Götaland. Είναι κυρίως άτομα που είχαν ήπια συμπτώματα ή δεν είχαν αισθανθεί συμπτώματα κατά τη διάρκεια του τεστ που έλαβαν ψευδείς θετικές απαντήσεις.

Μια εθνική τηλεφωνική γραμμή ανοίγει τώρα όπου μπορείτε να στρέψετε με ερωτήσεις εάν επηρεαστείτε εσείς ή κάποιος κοντά σας, ο αριθμός τηλεφώνου βρίσκεται στις πληροφορίες που αποστέλλονται σε όλους που επηρεάζονται από τις λανθασμένες απαντήσεις.