Emperor's Clothes

Τα ρούχα του βασιλιά

Μελέτη ερωτά αν τα CDC …17πλασίασαν τα θύματα τού κορωνοϊού!

Share:

Μια μελέτη που δεν πολυπροσέχθηκε είχε δημοσιευθεί τον περασμένο Οκτώβριο σε επιστημονικό περιοδικό δημόσιας υγείας και ισχυρίζεται ότι τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) αγνόησαν τους ομοσπονδιακούς νόμους και κανονισμούς όταν άλλαξαν τον τρόπο που η κυβέρνηση μετρά τους θανάτους από το COVID-19, που προκλήθηκαν από τον κινεζοϊό, τον επίσης γνωστό ως νέο κορωνοϊό.
«Όλες οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες οφείλουν να υποβάλουν ειδοποίηση για συλλογή δεδομένων, δημοσίευση ή ανάλυση στο Ομοσπονδιακό Μητρώο ΠΡΙΝ να λάβουν έγκριση από το Γραφείο Διαχείρισης και Κανονιστικών Υποθέσεων του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού των ΗΠΑ (OMB/OIRA) για να διασφαλιστεί ότι συμμορφώνονται με τον νόμο για την ποιότητα των  πληροφοριών (IQA) και τον νόμο για τη μείωση των εγγράφων (PRA) και ως εκ τούτου, ενέκρινε την εφαρμογή των προτεινόμενων αλλαγών», ανέφεραν οι συγγραφείς στη μελέτη που δημοσιεύθηκε από το Journal of Science, Public Health Policy and Law.
«Με βάση την πλήρη απουσία αρχείων στο Ομοσπονδιακό Μητρώο για «Προτεινόμενη Συλλογή Δεδομένων Υποβληθέντων για Δημόσιο Σχόλιο», το CDC ποτέ δεν ενημέρωσε το OMB/OIRA ούτε και επέτρεψε 60 ημέρες δημόσιου σχολιασμού στις ακόλουθες μονομερείς αποφάσεις που προσπάθησαν να παρακάμψουν την Ομοσπονδιακή εποπτεία», ισχυρίστηκε η μελέτη.
«Υποστηρίζουμε ότι η πλήρης απουσία των κατάλληλων αρχείων του Ομοσπονδιακού Μητρώου είναι απόδειξη ότι το CDC παραβίασε εν γνώσει του και ηθελημένα τους νόμους IQA & PRA. Ως άμεση συνέπεια της εφαρμογής των δύο παρακάτω εγγράφων χωρίς έγκριση OMB, υπήρξε σημαντικός πληθωρισμός δεδομένων που αφορούν τα κρούσματα και την θνησιμότητα COVID-19», ανέφερε η μελέτη.
Ένας εκπρόσωπος του CDC δεν απάντησε εντός προθεσμίας στο αίτημα για σχόλιο του The Epoch Times.
Οι 10 συγγραφείς της μελέτης συνέκριναν τους αριθμούς θνησιμότητας που καταρτίστηκαν χρησιμοποιώντας το νέο σύστημα που προτάθηκε από το CDC σε μια ειδοποίηση που εκδόθηκε στις 24 Μαρτίου 2020 στις αρχές του εθνικού lockdown, με τις διαδικασίες που χρησιμοποιούσε το CDC και όλοι οι κρατικοί και τοπικοί υπάλληλοι δημόσιας υγείας από το 2003. Αυτές οι τελευταίες διαδικασίες περιγράφονται σε δύο εγχειρίδια, ένα για ιατρούς και ένα δεύτερο για ιατρικούς εξεταστές.
«Αυτά τα εγχειρίδια χρησιμοποιούνται επιτυχώς για 17 χρόνια χωρίς να χρειάζεται ενημέρωση. Παραμένουν σε χρήση σήμερα για όλες τις αιτίες θανάτου, εκτός εάν υπάρχει υποψία ή επιβεβαίωση της εμπλοκής του COVID-19. Όταν υπάρχει υποψία ή επιβεβαίωση της εμπλοκής του COVID-19, χρησιμοποιούνται οι κατευθυντήριες γραμμές ειδοποίησης αριθ. 2 COVID19 της 24ης Μαρτίου 2020», σύμφωνα με τη μελέτη.

Με βάση τα δεδομένα για όλους τους καταγεγραμμένους θανάτους στις ΗΠΑ έως τις 23 Αυγούστου 2020, το νέο σύστημα CDC αριθμούσε 161.392 που αποδόθηκαν στον ιό. Χρησιμοποιώντας το παλαιότερο σύστημα, το σύνολο των θανάτων ήταν μόνο 9.684.
Η ουσιαστική διαφορά μεταξύ των παλαιών και των νέων συστημάτων ήταν η συμπερίληψη πολλών περιπτώσεων συν-νοσηρότητας μαζί με τον ιό και η καταχώριση του ιού ως αιτίας θανάτου και των υποκείμενων νοσημάτων ως «συνεισφερουσών συνθηκών».
Η μελέτη επισήμανε μια εβδομαδιαία ειδοποίηση CDC στις 23 Αυγούστου 2020, η οποία εξήγησε ότι “Για το 6% των θανάτων, το COVID-19 ήταν η μόνη αιτία που αναφέρεται. Για θανάτους με καταστάσεις ή αιτίες εκτός από το COVID-19, κατά μέσο όρο, υπήρχαν 2,6 επιπλέον καταστάσεις ή αιτίες ανά θάνατο.”
Η ίδια εβδομαδιαία ειδοποίηση που ενημερώθηκε στις 14 Μαρτίου 2021, δήλωσε, «για το 6% αυτών των θανάτων, το COVID-19 ήταν η μόνη αιτία που αναφέρεται στο πιστοποιητικό θανάτου. Για θανάτους με καταστάσεις ή αιτίες εκτός από το COVID-19, κατά μέσο όρο, υπήρχαν 3,8 επιπλέον καταστάσεις ή αιτίες ανά θάνατο. ”
Το αναθεωρημένο σύστημα καταμέτρησης θνησιμότητας, με αλλαγές που δεν ανακοινώθηκαν ούτε και υποβλήθηκαν σε δημόσιο σχολιασμό, όπως απαιτείται από τους ομοσπονδιακούς νόμους, εγείρουν ανησυχίες, σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης.
“Γιατί το CDC αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει ένα σύστημα συλλογής και αναφοράς δεδομένων που συνέταξε, και το οποίο χρησιμοποιείται σε εθνικό επίπεδο για 17 χρόνια χωρίς περιστατικά, υπέρ ενός μη δοκιμασμένου και μη αποδεδειγμένου συστήματος αποκλειστικά για το COVID-19 χωρίς συζήτηση και αξιολόγηση;” ρώτησε η μελέτη.
«Η απόφαση του CDC να εγκαταλείψει ένα γνωστό και αποδεδειγμένο αποτελεσματικό σύστημα παραβίασε επίσης αρκετούς ομοσπονδιακούς νόμους που διασφαλίζουν την ακρίβεια και την ακεραιότητα των δεδομένων. Το CDC άλλαξε εν γνώσει του κανόνες για την αναφορά αιτίας θανάτου παρουσία συννοσηρότητας αποκλειστικά για το COVID-19; Εάν ναι, γιατί», ρώτησε περαιτέρω η μελέτη.
Η μελέτη έχει λάβει μικρή προσοχή στα μέσα ενημέρωσης παρά την πιθανή σημασία ενός τόσο μεγάλου αριθμού για τους ομοσπονδιακούς υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους επαγγελματίες του ιατρικού τομέα.
Οι αναζητήσεις στον τίτλο της μελέτης δεν παρήγαγαν αποτελέσματα στους ιστότοπους των Washington Post, των New York Times και της Wall Street Journal. Οι Epoch Times δεν έχουν αναφέρει προηγουμένως τη μελέτη.
Η Politifact, ένας ιστότοπος που ελέγχει τα γεγονότα της δημοσιογραφίας, απευθύνεται έμμεσα στη μελέτη με την αξιολόγηση μιας δημοσίευσης National File σχετικά με αυτήν ως “False” και λέγοντας, “η μελέτη δεν λέει οριστικά ότι το CDC διόγκωσε τους θανάτους COVID-19. Αντίθετα, θέτει υπό αμφισβήτηση τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε το CDC τον Μάρτιο του 2020 και έχουν σχεδιαστεί για να καταγράφουν με μεγαλύτερη ακρίβεια δεδομένα θνησιμότητας που σχετίζονται με τον κορωνοϊό.
“Οι συγγραφείς της μελέτης κάλεσαν την καθοδήγηση” μια ιδιότροπη αλλαγή στη συλλογή δεδομένων έχει θέσει σε κίνδυνο την ακρίβεια, την ποιότητα, την αντικειμενικότητα, τη χρησιμότητα και την ακεραιότητα των δημοσιευμένων δεδομένων τους.”
Στην πραγματικότητα, ενώ η μελέτη δεν αναφέρει ότι το CDC «διογκώνει τους θανάτους COVID-19», ισχυρίζεται ότι η αλλαγή στις διαδικασίες καταμέτρησης δεδομένων προκάλεσε τη μεγάλη απόκλιση των συνολικών θανάτων από τις 23 Αυγούστου 2020, 161.392 έναντι 9.684, όπως εξηγείται παραπάνω.

 

(19 Μαρτίου 2021, https://www.theepochtimes.com/peer-reviewed-study-claims-cdc-skewed-ccp-virus-fatalities-upward_3741614.html)

Previous Article

Ο τελευταίος πειρασμός των πολιτών από τους διαχειριστές της υγειονομικής κρίσης πριν από την κατάρρευση του κορωνοϊκού αφηγήματος;

Next Article

Αναφορά των εργαζομένων του Θριασίου στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Σχετικά Άρθρα