Η λογοκρισία της Big Tech στις ιστορίες της ιβερμεκτίνης εξαρτάται από το ποιος τις μοιράζεται

Η χρήση του φαρμάκου Ivermectin για τη θεραπεία του COVID ήταν ένας από τους μακροχρόνιους στόχους λογοκρισίας τόσο στα κοινωνικά … Continue reading Η λογοκρισία της Big Tech στις ιστορίες της ιβερμεκτίνης εξαρτάται από το ποιος τις μοιράζεται